Online prijava

Prijavi se lako i sigruno

Prijavite se lako i jednostavno na predavanje koje vas interesuje.

Prijavljujem se za predavaje koje se održava*:

Vrbas / 04.10.2018. sa početkom u 20:15h / Hotel Bačka , Maršala Tita 92
Tema predavanja: Dugotrajna lokalna primena NSAIL kod osteoporoza starih i pacijenata sa komorbiditetom – klinički značaj
Predavači: profesor Dr. Dušan Đurić
Sombor / 04.10.2018. sa početkom u 12:30h / Opšta bolnica "Dr Radivoj Simonović"(biblioteka) , Vojvođanska 75
Tema predavanja: Dugotrajna lokalna primena NSAIL kod osteoporoza starih i pacijenata sa komorbiditetom – klinički značaj
Predavači: Profesor Dr. Dušan Đurić

Polje označena sa * su obaveza polja za popunjavanje.
Online prijava ne garantuje sertifikat. Potvrđenim ličnim prisustvom na predavanju ostvarujete pravo na sertifikat.