Online prijava

Prijavi se lako i sigruno

Prijavite se lako i jednostavno na predavanje koje vas interesuje.

Prijavljujem se za predavaje koje se održava*:

Beograd (ZEMUN) / 22.04.2019 sa početkom u 12h i 14h / DZ Zemun, Rada Končara 46
Tema predavanja: Bolni sindromi - topikalna primena anelgetika
Predavači: Profesor Dušan Đurić
Beograd (NOVI BEOGRAD) / 17.04.2019 sa početkom u 12h i 14h / DZ Novi Beograd, Maršala Tolbuhina 30
Tema predavanja: Bolni sindromi - topikalna primena anelgetika
Predavači: Profesor Dušan Đurić

Polje označena sa * su obaveza polja za popunjavanje.
Online prijava ne garantuje sertifikat. Potvrđenim ličnim prisustvom na predavanju ostvarujete pravo na sertifikat.