Online prijava

Prijavi se lako i sigruno

Prijavite se lako i jednostavno na predavanje koje vas interesuje.

Prijavljujem se za predavaje koje se održava*:

Smederevo / 18.11.2018 sa početkom u 13h / Sala, Opšta Bolnica Smedero
Tema predavanja: Dugotrajna lokalna primena NSAIL kod osteoporoza starih i pacijenata sa komorbiditetom – klinički značaj.
Predavači: Profesor Dušan Đurić

Polje označena sa * su obaveza polja za popunjavanje.
Online prijava ne garantuje sertifikat. Potvrđenim ličnim prisustvom na predavanju ostvarujete pravo na sertifikat.